Interimwerk

BAS helpt ook indien er tijdelijke klussen te doen zijn. Het kan zijn dat het huidige Hoofd Adminstratie door ziekte, zwangerschap of anderszins tijdelijk zijn/haar functie niet kan uitoefenen. Of dat je bedrijf "in between medewerkers" is. In dat geval kan BAS tijdelijk deze rol op zich nemen. 

Ook in piekdrukte of speciale projecten helpt BAS graag om de kritische functie van Hoofd Administratie goed in te kunnen vullen.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl