Jaarrekening

BAS helpt u ook bij het opstellen van de jaarrekening. Het kan zijn dat u zelf de jaarrekening opstelt, en dat u slechts ondersteuning hierbij nodig heeft, ofdat u wilt dat wij u bij de gehele jaarrekening ontzorgen. BAS kan u in beide van dienst zijn.

Voor al onze cliënten die onder de controlegrens blijven, kunnen wij de gehele jaarrekening, in al haar facetten, afmaken. Daar waar een cliënt, om wat voor reden dan ook, behoefte heeft aan een goedkeurende accountantsverklaring maken wij gebruik van de diensten van Fiscount, danwel van één van de regionaal actieve accountantskantoren.

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl